Warszawa, et kurs gitt av Howard Farran

post
mars 18, 2016
Warszawa, et kurs gitt av Howard Farran

En av verdens mest berømte tannleger har kommet til Warszawa. Howard Farran er skaperen av Dental Town-portalen som samler opp tannleger fra hele verden, praktiserende tannlege, eier av en tannklinikk i Phoenix, forfatter og en person som reiser verden rundt for å dele kunnskap med andre. Et møte med tannlege Farran gir den enkelte masse kunnskap og positiv energi. Det var et flott møte!