Dental Success Summit, Scotsdale, Arizona, USA

post
mars 20, 2017
Dental Success Summit, Scotsdale, Arizona, USA

Lege Dorota deltok i en todagers konferanse som tok plass i Scottsdale (Arizona). Det var en fantastisk samling av tannleger fra hele verden (men det var nettopp lege Dorota som tok førsteplassen i kategorien “den lengste reisen til Scottsdale”). I to hele dager deltok tannlegene i vitenskapelige sesjoner, diskusjonspanel og workshop som ble holdt i flotte omgivelser. Hele agendaen var nært knyttet til tannpleie, og det ble også tatt opp spørsmål knyttet til ikke-medisinske aspekter ved å drive legevirksomhet. En fantastisk tid, fantastiske folk, fantastisk kunnskap.